Print siden Alfabetisk index Sitemap Søg på ProDomus.dk


Om ProDomus Ledige lejligheder Kontakt Kurser og aktiviteter
Info lejere
Medlems login

Du er her: Forside Info lejere Depositum og Forudbetalt leje

Depositum og Forudbetalt leje


Depositum og forudbetalt leje (LL § 34, stk. 1)

Udlejeren kan i lejeaftalen betinge sig, at lejeren betaler et depositum, svarende til 3 måneders leje, til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning.

Udlejeren kan ligeledes betinge sig, at lejeren betaler forudbetalt leje, svarende til 3 måneders leje, som lejeren kan ”bo op” de sidste 3 måneder af lejeperioden.

 

Regulering af depositum og forudbetalt leje (LL § 34, stk. 3)

Gennemføres der en lejeforhøjelse, skal depositum og forudbetalt leje reguleres. Forhøjelsen opkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, som depositum og forudbetalt leje svarer til.

Eksempel:

Du har ved lejeforholdets indgåelse indbetalt 3 måneders depositum. Den 1. januar hæves huslejen med 100 kr. om måneden. Dit depositum skal i samme ombæring hæves med tilsvarende 3 (måneder) x 100 kr. Denne regulering sker over 3 måneder, med 100 kr. hver måned, dvs. i januar, februar og marts måned.

Det samme gælder regulering af forudbetalt leje.


Boulevarden 11, 1 · 9000 Aalborg · info@prodomus.dk

Vi er en interesse-organisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.