Print siden Alfabetisk index Sitemap Søg på ProDomus.dk


Om ProDomus Ledige lejligheder Kontakt Kurser og aktiviteter
Info lejere
Medlems login

Du er her: Forside Info lejere Fraflytning Istandsættelse

Istandsættelse

Lejer er pligtig ved lejemålets ophør at aflevere lejligheden i samme stand, som ved overtagelsen.

Er lejligheden ved indflytning nyistandsat, skal den ved fraflytning afleveres nymalet (maling på alle flader, tapetsering, hvidtning af lofter, maling/lakering af alt træværk i lejligheden herunder vinduer indvendigt samt radiatorer/rør m.v.). 

Afhøvlede gulve i lejligheden skal være rengjorte og behandlede. Såfremt de er ødelagte skal de ved fraflytning istandsættes for lejers regning. 

Tæppebelagte gulve skal afleveres som ved overtagelsen, ubeskadigede og nyrensede. Er en rensning ikke tilstrækkelig, er lejer pligtig at bekoste tæpperne udskiftet.

Istandsættelsen skal være gennemført og afsluttet inden lejemålet ophører, hvorfor det er aftalt, at lejer fraflytter lejemålet senest 10 arbejdsdage før opsigelsesperiodens udløb, således at lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. Istandsættelsesarbejderne skal udføres af faguddannede håndværkere ved udlejers foranstaltning men for lejers regning. Eget og ufaglært arbejde vil ikke blive accepteret.

 

 


Boulevarden 11, 1 · 9000 Aalborg · info@prodomus.dk

Vi er en interesse-organisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.