Print siden Alfabetisk index Sitemap Søg på ProDomus.dk


Om ProDomus Ledige lejligheder Kontakt Kurser og aktiviteter
Info lejere
Medlems login

Du er her: Forside Info lejere Husorden

Husorden

Ejeren skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen, ligesom lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede, jfr. LL § 27.

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed.

Overtrædelse af husordensregler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

pdf Husorden 2015


Boulevarden 11, 1 · 9000 Aalborg · info@prodomus.dk

Vi er en interesse-organisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.