Print siden Alfabetisk index Sitemap Søg på ProDomus.dk


Om ProDomus Ledige lejligheder Kontakt Kurser og aktiviteter
Info lejere
Medlems login

Du er her: Forside Info lejere Storskrald Affald

Affald 

- Affaldscontainerne KUN må benyttes til husholdningsaffald, hvilket vil sige køkkenaffald. Andet affald såsom flasker og pap- og papiraffald (bl.a. pizzakasser og reklamer) henhører ikke under husholdningsaffald.

- Affaldsposerne med husholdningsaffald SKAL lukkes forsvarligt, således at de ikke springer op. Der skal bruges rigtige affaldsposer med snøre, ikke gamle Netto-poser o.l. som der ikke kan snøres/lukkes forsvarligt!

- Flasker skal lægges i flaskecontainerne, der er opstillet rundt omkring i byen.

- Pap- og papiraffald kan enten køres på forbrændingen eller sættes ud til storskrald, jf. Aalborg Kommunes storskraldsordning og oversigten i opgangen! Storskrald skal sættes ud dagen før afhentning og IKKE på andre tidspunkter.

- Aviser og reklamer puttes i de dertil beregnede containere, der er opstillet overalt i byen. Dette affald må ikke smides i affaldscontainerne i gården.

- Indtil du skaffer dig af med dette affald, skal det opbevares i din lejlighed.


Boulevarden 11, 1 · 9000 Aalborg · info@prodomus.dk

Vi er en interesse-organisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.