Print siden Alfabetisk index Sitemap Søg på ProDomus.dk


Om ProDomus Ledige lejligheder Kontakt Kurser og aktiviteter
Info lejere
Medlems login

Du er her: Forside Info lejere Tips og gode råd til vedligeholdelse Tid til udluftning

Tid til udluftning

Frisk luft er vejen til en sund bolig og et godt indeklima. Det kolde vintervejr skaber faktisk de bedste betingelser for udluftning i boligen.

Hvorfor lufte ud
Udluftning er afgørende for både boligens og beboernes sundhed. Hvis du ikke lufter ud, stiger luftfugtigheden. Er luftfugtigheden for høj risikerer du, at der opstår fugtskader i din bolig.
Boligens indeklima afhænger også af luftfugtigheden, da husstøvmider lever og formerer sig bedst, når luftfugtigheden er høj.
Det gælder derfor også om at holde luftfugtigheden i boligen nede, hvis du vil forebygge allergi som følge af dårligt indeklima.

Hvor kommer vanddampen egentlig fra?
En gennemsnitsfamilie producerer hver dag ca. 15 liter vand i form af vanddamp. Vanddampen kommer fra brugen af badeværelse, køkken og tørring af tøj. Beboernes udånding og sved er også kilde til vanddampen, fx. afgiver en person ca. 0,5 liter vand på en nat.
Fugtskader og dårligt indeklima kan også opstå, hvid du ikke vedligeholder din bolig. Råd og svamp får de bedste betingelser for at udvikle sig, hvis du ikke er opmærksom på fx. utætte rørinstallationer i badeværelset.

Mangler din bolig udluftning?
De sikreste tegn på, at din bolig mangler udluftning, er dug på den indvendige side af vinduer, kolde og klamme ydervægge, sur og muggen lugt i boligen generelt, råd/svampeangreb og mug på kolde ydervægge.

Mangler din bolig udluftning, er der dog råd for sagen. Du kan nemlig selv gøre en lang række ting, for at reducere luftfugtigheden i din bolig.

Luft ud. Du bør lufte ud 2-3 gange dagligt i ca. 5-10 minutter. Derudover er det vigtigt, at du lufter jævnligt ud i både badeværelse og køkken. I mange nye tætte boliger er det også nødvendigt at etablere permanent udluftning, fx. i form af udluftningsventiler i netop disse rum.
Luft ekstra godt ud i badeværelset under og efter badning. Hold døren til boligens andre rum lukket.
Hvad man ikke skal gøre. Man skal ikke lukke for varmen og lade et vinduet stå åbent gennem længere tid. 
Dette har den modsatte virkning, og skaber mere fugt i lejligheden. 

Rengør ventilatorer jævnligt. Snavs i ventilatorer og emhætter nedsætter deres evne til at forny luften effektivt. 
Ventilatoren rengøres med en blød børste på støvsugeren, evt. vaskes den med sæbe. Husk at slukke for strømmen før rengøring. Pas på at der ikke kommer vand i elektriske dele. 
Emhætter rengøres hver måned. Ved rengøring tages fedtfiltret ud og rengøres med sæbevand. Filtret skal være helt tørt, før det igen sættes i emhætten. Også emhættens inderside og yderside rengøres med sæbevand, inden filtret igen sættes i emhætten.

Undgå at tørre tøj indendørs. Hvis du tørrer tøj indendørs, bør det altid foregå i et aflukket rum. Luft godt ud i rummet både under og efter tørringen af tøjet. Tørrer du tøj i tørretumbler, skal den altid have et aftræk til det fri, således at vanddampen ledes bort fra boligen.

Når du laver mad, skal du huske at lægge låg på gryderne. Sørg også for, at dampen fra madlavningen bliver ledt væk via emhætte eller ventilator.

Soveværelset er det rum, som er allermest udsat for fugt. Derfor er det vigtigt, at du lufter ud i soveværelset og lufter familiens sengetøj jævnligt.

Hvis skaden allerede er sket
Opdager du tegn på fugtskader, eller har du en mistanke om, at der er et dårligt indeklima i din bolig, så bør du handle hurtigt. Det er vigtigt, at du lokaliserer og finder årsagen til fugtangrebet, og får det standset. Skyldes fugtangrebet ikke boligens konstruktioner eller manglende vedligeholdelse, så er det, måske familiens daglige vaner, der skal ændres. 

  

  

 

 


Boulevarden 11, 1 · 9000 Aalborg · info@prodomus.dk

Vi er en interesse-organisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.